Villkor

Följande villkor gäller för uthyrning av resebilar, som husbilar.

Avtalsförhållande - Reservation per fordonskategori

WORLD WIDE WHEELS förmedlar fordon av alla slag på uppdrag av de lokala partnerna. Hyreskontraktet ingås direkt mellan fordonshyraren och den lokala uthyraren. Bokningar kan endast bekräftas efter fordonskategori och inte efter modell. Fordonen som nämns är ett typiskt exempel på storlek och prestanda för en fordonskategori. Uthyraren på plats förbehåller sig rätten att tillhandahålla ett fordon av en högre kategori om den bokade kategorin inte är tillgänglig.

Ändringar i bokningen

Om du behöver förlänga din löpande bokning, vänligen kontakta WORLD WIDE WHEELS AG minst 3 veckor innan hyresavtalet upphör. I annat fall kommer våra partners att debitera lokala tariffer och villkor enligt dem. Vi kan inte störa. Ändringen av en bokad fordonskategori på plats sker enligt lokala tariffer och villkor. Du har inte rätt till återbetalning om du lämnar tillbaka ett fordon i förväg, om övertagandet försenas på grund av ett fel för din räkning eller om du bestämmer dig för att inte använda fordonet. Alla ändringar i bokningen på grund av flyginformation, ankomsttider etc. måste vidarebefordras till WORLD WIDE WHEELS AG så snart som möjligt, annars kan vi inte garantera dig ett fordon.

Betalning

Efter att bekräftelsen har skickats anses fordonet vara definitivt bokat. Handpenning och slutbetalning ska betalas i enlighet med betalningsvillkoren på fakturan. Om betalningarna görs för sent kan fordonets tillgänglighet inte längre garanteras.

Avbokning av bokning

Vi accepterar endast avbokningar i skriftlig form via e-post och anser att de är giltiga när du har fått vår bekräftelse via e-post. Mer information finns i bekräftelsen.

Undantag från ansvar

WORLD WIDE WHEELS ansvarar inte för reservationer som vår partner vägrar på grund av brist på korrekta dokument/information från hyresgästen. Till exempel: ogiltigt körkort, ett körkort som inte motsvarar de inhyrda fordonen, bristande efterlevnad av lägsta och eller högsta åldersgräns.

Kundservice

Om svårigheter uppstår på plats måste hyresgästen omedelbart kontakta hämtningsstationen eller uthyrningsföretagets huvudkontor. Detta om information du hittar på kupongen, som du får efter full betalning). Om detta inte är tillräckligt för att lösa problemet, kontakta WORLD WIDE WHEELS AG direkt.

Säkerhets inbetalning

Hyresgästen måste sätta in en deposition vid upphämtningen, antingen med kreditkort eller kontant. Denna deposition återbetalas vanligtvis efter att hyran upphört utan att några krav kvarstår.

Specialutrustning

Barnstolar, takräcken etc. kan erbjudas för många olika platser. Observera att säkerhetsstandarderna för barnstolar på södra halvklotet inte är jämförbara med europeiska standarder. WORLD WIDE WHEELS AG rekommenderar att du tar med dig egna barnstolar.

Förarens ålder

För de flesta länder är minimiåldern för en förare 21. Villkoren varierar i varje land och för varje uthyrningsföretag. Hyresföretagets villkor gäller enligt hyresbekräftelsen.

Körkort

Föraren måste ha ett giltigt körkort i minst ett år för de flesta uthyrningsföretag. Hyresföretagets villkor gäller enligt hyresbekräftelsen. För upphämtning av fordonet krävs ett giltigt körkort, pass eller identitetskort samt ett giltigt kreditkort (med samma namn).

Plats för jurisdiktion

Plats för jurisdiktion är i partnerland

Kontakt
World Wide Wheels AG
Mittelbergsteig 15
8044 Zürich
Switzerland
Öppettider
Måndag - Fredag:
09:00-12:00
14:00-17:00
© 2024  World Wide Wheels AG